Urbanity partnere

Urbanity er et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører fra forskjellige felt med et felles mål om å skape bevissthet rundt luftkvalitet i norske innbyggeres dagligliv.

URBANITY vil sette opp Urban Living Labs (ULL) for å samle miljødata ved hjelp av moderne teknologi og eksperimentere med innovative prosesser som å involvere innbyggerne i å designe bærekraftig mobilitet i nabolaget. Vi tar sikte på å engasjere nabolag i å designe menneskesentrerte bærekraftige mobilitetstjenester for å redusere luftforurensning og fremme klimanøytrale byer og fremme langsiktig bærekraft på lokalt og nasjonalt nivå.

Urban Living Labs - Bylab

For å sikre en gjennomsiktig og meningsfull samhandling for både borgere og urbanitetsinteressenter, vil en brukeropplevelse av ULL bli designet for den deltakende borgeren. Gjennom ULLs (Urban Living Labs) vil URBANITY skape en arena i tre norske byer, med offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere, for å eksperimentere med bruk av innovative teknologier for bedre miljøovervåking og kartlegging, men med et “menneskelig” perspektiv i tankene, noe som fremkaller folks fantasi, kreativitet og engasjement.