OsloMet

OsloMet – Institutt for Produktdesign, er et bredt sammensatt kompetansemiljø innen design med fokus på å utdanne designere med kompetanse som samfunnet trenger i dag og i framtida. Instituttet har i dag et program på BA-nivå, et på MA-nivå og jobber med å få på plass et doktorgradsprogram med teamet bærekraft som det bærende element.

Institutt for Produktdesign vil ha hovedansvar for prosesser som handler om brukermedvirkning og samskaping knyttet til flere faser i URBANITY. Vi ønsker å bringe inn fokus på hvordan kunnskap og data knyttet til luftkvalitet, kan komme til nytte for innbyggere, politikere, forvaltning, forskere og andre som trenger denne informasjonen.

Gjennom delprosjekter knyttet til masterprogrammet; «master in product design – design in complexity» ønsker vi å la våre studenter og ansatte jobbe i tett dialog med prosjektets partnere og brukere av kommende produkter og tjenester.

Kontakt

Torgrim Eggen
Universitetslektor, industridesigner – institutt for produktdesign, OsloMet
teggen@oslomet.no
+47 97149765