Lillestrøm kommune

Kunnskap og innovasjon går som en rød tråd gjennom historien til Lillestrøm og her har det vært utviklet og produsert biler, busser, fly og tog. I vår nyere historie har kunnskapsmiljøet på Kjeller vært viktig gjennom forskning og utvikling og i dag er NILU et godt eksempel på en kompetansebedrift som er lokalisert her.

Klima og miljø er et hovedsatsingsområde for våre politikere, det samme er innovasjon. Det betyr blant annet at Lillestrøm kommune ønsker å være langt fremme når det gjelder digitalisering og modernisering av arbeidet med luftkvalitet. I URBANITY har vi en rolle som observatør for å følge utviklingen i sensorteknologi og lære av erfaringene fra iFLINK og de andre partnerne i URBANITY.

Kontakt

Øyvind Wahl
Klimarådgiver, avdeling for strategi og analyse
Kommunalområde by- og stedsutvikling
Oyvind.Wahl@lillestrom.kommune.no
+47 99262743