ULL sensorer

URBANITY vil bruke tre typer sensorer for å overvåke forurensning og trafikkmengde i bymiljøet. Airly-sensoren overvåker luftforurensning, sensoren fra Smarte Citizen overvåker luft- og støyforurensning, og Telraam-sensorene overvåker antall passerende kjøretøy og kjøretøyenes hastighet, samt antall sykler og fotgjengere.

Du må registrere sensoren online før bruk. Instruksjoner om hvordan sensoren installeres og håndteres gis på norsk, både digitalt og på papir. Det vil være mulig å delta i en (online) idéverksted der dette forklares i detalj. I tillegg vil du få kontaktinformasjon til en av prosjektets medarbeidere som kan bistå ved problemer.

Alle sensorene drives via strøm, dermed trengs det tilgang til en stikkontakt. Strømforbruk forventes å være tilsvarende et lite internettmodem, og denne utgiften kan vi dessverre ikke kompensere.

Før du mottar sensoren må du signere en låneavtale. Du kan levere sensoren tilbake når som helst uten forklaring og uten negative konsekvenser for deg. Sensorene må returneres etter at prosjektet har blitt avsluttet, men prosjektets forskere kan kreve sensorene tilbake før dette tidspunktet. Du kan levere tilbake sensoren når som helst uten forklaring og uten negative konsekvenser for deg.

Airly Sensor

Airly-sensorene måler luftforurensning.

Sensorens datakommunikasjon foregår via SIM-kort. SIM-kortene utleveres av URBANITY-prosjektet uten kostnader for deg.

Denne informasjonen vil være tilgjengelige via en nettside driftet av NILU, samt på Airlys nettside og app. Dersom du velger å låne en av disse sensorene, må du montere sensoren på utsiden av bygningen der du bor mellom 2 og 5 meter over bakken.

Her finner du informasjon om hvordan du installerer denne sensoren:

Smart citizen sensor

Smart Citizen-sensorene måler støy- og luftforurensning. Sensorens datakommunikasjon foregår via wifi.

Denne åpne kilde-informasjonen vil være tilgjengelig via en nettside driftet av NILU og via Smart Citizens egen plattform. Dersom du velger å låne en av disse sensorene, må den monteres på utsiden av bygningen der du bor mellom 2 og 5 meter over bakken.

Her finner du informasjon om hvordan du installerer denne sensoren:

Telraam sensor

Telraam-sensoren bruker kamera som teller antall kjøretøy, fotgjengere og syklister basert på trafikantenes/kjøretøyenes hastighet og størrelse.

Sensoren tar regelmessig bilder av gaten, men bildene lagres ikke og det er heller ikke mulig å identifisere personer eller lese kjøretøyenes bilskilt. Sensorens datakommunikasjon foregår via wifi. Du har tilgang til dataene via en internettløsning levert av sensorleverandøren Telraam.

Sensoren festes på innsiden av et vindu i boligen din. Det er ønskelig med boliger som ikke er på bakkeplan, men i andre eller tredje etasje. Sensoren må kunne plasseres i høyden og vinkles direkte mot gateplan. Vinduet må vende mot gaten, og utsikten må ikke forstyrres av større gjenstander (for eksempel persienner, trær, lastebiler, etc.).

 Du finner informasjon om hvordan du installerer denne sensoren under