Delta i vårt idéverksted

For å samle viktig informasjon om innbyggernes opplevelse av forurensning og trafikk der de bor planlegger vi å holde flere idéverksteder i alle tre byene. Noen idéverksteder vil være digitale, andre vil avholdes fysisk. Idéverkstedene skal ledes av en tverrfaglig gruppe bestående av designere og forskere.

De ulike idéverkstedene vil ha forskjellig innhold relatert til prosjektets tema om forurensning og trafikk. Idéverksteder er en viktig arena. Der kan innbyggerne dele informasjon om sine nærområder, noe som er viktig for å skape gode løsninger og tiltak som øker bruken av byrommet på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Gjennom idéverkstedene vil det også være mulig for innbyggerne å få en demonstrasjon av hvordan de installerer sensorene for måling av forurensning og trafikk. Idéverkstedene vil også brukes til å identifisere miljørelaterte temaer som påvirker innbyggerne og nærområdene deres. I samarbeid med designere og forskere vil innbyggerne bidra til å utvikle nyttige tjenester som formidler informasjon om forurensning og trafikk fra sensorene til de som bruker byrommet.

Deltagere står fritt til å velge hvilke idéverksteder de ønsker å delta på, og det er mulig å delta på flere idéverksteder.