ULL tidslinje

URBANITY planlegger å starte Bylabene i Oslo, Bergen og Kristiansand våren 2023 og vil foregå ut prosjektslutt i 2025.

 I denne perioden planlegges det å samle data ved hjelp av sensor og holde idéverksteder for innbyggere.