URBANITY-kickoff møte

Urbanity prosjektet markerte sin start med å samle alle prosjektpartnere for en dag med idéverksteder og andre aktiviteter. Med så mange ulike partnere var det viktig å bli kjent med hverandre og skape en felles forståelse om hva prosjektet skal gjøre og hvilke utfordringer den skal løse.  

Samfunnet som vi kjenner til, er i forandring. Overgangen til miljøvennlige og bærekraftige samfunn er en kompleks utfordring, og Urbanity ønsker å bidra i denne overgangen ved å bruke en innovativ fremgangsmåte der innbyggere, næringsliv, kommuner og vitenskap samarbeider for å skape en felles løsning. 

Kick-off møtets ulike idéverksteder ble holdt av forskjellige partnere med ulike formål. Forskere ville vite hvilken sensor informasjon er interessant å visualisere, mens designere ville identifisere innbyggergruppe i de forskjellige byene. Kommunene bidro med lokalkunnskap om hvilke utfordringer byene står ovenfor. 

Dagen ble avsluttet med en felles forståelse av suksessen til et prosjekt er avhengig at den identifiserer både eksisterende og fremtidige utfordringer og skape gode løsninger. Dette krever en målrettet innsats fra flere parter og en oversikt av et komplekst landskap fordi det finnes ikke enkle løsninger til komplekse utfordringer.  

Alle aktører i en by må involveres, fra den enkelte innbyggere til organisasjoner og næringsliv. For å skape en felles løsning som alle kan nyte av. 

Kunne du tenke deg å delta i Urbanity prosjektet og bidra med din innsats og kunnskap? Meld deg på her!