NILU

Klima- og miljøinstituttet NILU er et ledende forskningsinstitutt innen forurensning og klima. Vi overvåker, samler inn og analyserer data om luft og miljø. NILU er leder av URBANITY-prosjektet og har ansvaret for formidling og gevinstrealisering. I tillegg leder NILU arbeidspakkene om Felles miljøovervåkning (AP1), Forbedret utslippsestimering for luftforurensning og klimagasser på bynivå (AP2) og Dataintegrering (AP3).

I URBANITY skal NILU gjøre miljørelaterte data, samt mobilitetsdata og data fra andre kilder, lettere tilgjengelige og nyttige i kommunenes arbeid for bedre lokal luftkvalitet.

Vi kombinerer luftkvalitetsdata fra store sensornettverk med mobilitetsdata, satellittdata og luftkvalitets- og utslippsmodeller.

Vi bruker «state of the art» automatiserte algoritmer basert på maskinlæring og dataassimilering til å behandle innsamlede sensordata, samt kvalitetskontrollere og validere dem i sanntid for å sikre best mulig datakvalitet.

Innsamlede sensordata om luftforurensning og trafikk skal kombineres med mobilitetsdata fra Telenor og Ruter, satellittdata og data fra luftkvalitets- og utslippsmodeller. Dette vil gi kommunene svært relevante data om menneskelig eksponering i sanntid. Det nye datasettet vil også bli brukt til å forbedre utslippsoversikter, så langt de lar seg gjøre.

Kontakt

Nuria Castell
Seniorforsker
Avdeling for by og industri
ncb@nilu.no
+47 63898254