Urban Living Labs - Bylab

For en gitt periode vil URBANITY etablere tre såkalte Bylab’er, i utvalgte byområder i henholdsvis Oslo, Kristiansand og Bergen. I hver av de tre byene er det valgt et område der kommunen planlegger endringer som vil påvirke forurensning og trafikk. I disse områdene ønsker vi å bruke smart sensorteknologi til å studere endringer i forurensning og trafikk, samt invitere beboere i de aktuelle områdene til dialog om hvordan denne informasjonen kan brukes i tjenester og produkter rettet mot byens innbyggere.

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere i de aktuelle områdene som ønsker å delta i prosjektet enten ved å montere sensorer utenfor boligen sin og/eller delta på våre idéverksteder der vi bl.a. ønsker å diskutere:

  • Hvordan informasjonen som samles inn kan brukes i ulike tjenester og produkter rettet mot innbyggerne
  • Miljøtemaer som bekymrer innbyggerne mest i sitt nærområde
  • Innbyggeres mulige og fremtidig bruk av sensordata.

URBANITY sitt overordnede mål er å bidra til at kommunene kan utforme integrerte og kostnadseffektive tiltak mot forurensning og trafikk. I tillegg skal innbyggerne få detaljerte og/eller personlig tilpassede data i form av tjenester og produkter om bymiljøet der de bor. 

Kristiansand

URBANITY vil måle forurensning og trafikk som passerer daglig mellom Lund og Kvadraturen. I Kristiansand planlegges og gjennomføres det jevnlig endringer som kan påvirke trafikksituasjonen. 

URBANITY-prosjektet vil gjennom Kristiansand Bylab se nærmere på hva forurensing og trafikk i bymiljøet har å si for beboere i området Kvadraturen og Lund. Kristiansand Bylab skal etter planen starte våren 2023.

Bergen

I Bergen ønsker vi å undersøke området rundt Bryggen og Torget. Dette området er interessant fordi midlertidig stengning av trafikk langs Bryggen og Torget i forbindelse med ulike arrangementer fører til omkjøringer og midlertidig endring av trafikkmønsteret. Dersom planlagt trasé for Bybanen til Åsane realiseres vil det i tillegg bli en permanent endring i trafikkmønsteret i området.

Gjennom Bergen Bylab, ønsker URBANITY-prosjektet å undersøke hvordan denne endringen i bytrafikken påvirker innbyggere som bor i nærområdet til Bryggen og Torget. Bergen Bylab skal etter planen starte i våren 2023.

Oslo

Bilfritt Byliv og URBANITY er to adskilte prosjekter, begge fokusert i Bydel Gamle Oslo. Som en del av arbeidet for et bilfritt byliv i Oslo vil deler av Grønland gate være midlertidig stengt for biltrafikk fra juni til oktober 2023. I perioden denne gaten er stengt, vil URBANITY gjennom Oslo Bylab bruke sensorer og idéverksteder til å se nærmere hvordan stengingen av Grønland påvirker bymiljøet.