Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet, som handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser. 

Ruter skal bidra med å tilrettelegge for installasjon av sensorer på holdeplassinfrastruktur og dele data knyttet til kollektivtransport.

Kontakt

Ole Kristian Gjertsen
Prosjektleder strategi og bærekraft
Ole.kristian.gjertsen@ruter.no
+47 976 42 585