Bergen kommune

Miljørettet helsevern i Bergen kommune deltar i URBANITY for å være med på videreføring av arbeidet som ble gjort i iFLINK-prosjektet.

I Bergen kommune jobber for tiden med URBANITY og lokal luftkvalitet.

Vi håper at deltagelsen på sikt kan bidra til å gi innbyggerne i Bergen en bedre tjeneste med tanke på informasjon om luftkvalitet. Vi ønsker å gi innbyggerne mer lokal informasjon om luftkvaliteten i deres nærområde, og vi ønsker å kunne formidle informasjon om luftkvalitet på flere plattformer. I tillegg ønsker vi mer detaljerte data til bruk i byplanlegging.

I dette prosjektet vil vi bidra aktivt til valg av byområder for utplassering av sensorer og hjelpe til med det praktiske ved fysisk urban living lab, videreføre driften av eksisterende mikrosensor for måling av luftkvalitet og bistå med kontakt med lokale aktører på vegne av prosjektet.

Vitali Koudriavtsev
Arild Jensen
Haldis Haukås Lillefosse

Kontakt

Haldis Haukås Lillefosse
Haldis.Haukaslillefosse@bergen.kommune.no
+47 55 56 52 19