Oslo kommune

Oslo kommune ved Bymiljøetaten er prosjekteier og er med i URBANITY-prosjektet for å utforske mulighetene og anvendelse av luftkvalitetsdata fra lavkostsensorer (bl.a. fra iFLINK-prosjektet) videre og hvordan disse kan brukes helt konkret til informasjon eller i utviklingen av andre tjenester i kommunen.  

For å oppnå dette vil vi samarbeide bredt for å identifisere viktige problemstillinger og  om mulig se sammenhenger og synergier med andre pågående prosjekter. Oslo kommune vil bidra til Urban living labs som skal gjennomføres i byen. Disse vil innebære utprøving av nye løsninger/teknologi i utvalgte områder i Oslo med fokus på involvering av innbyggere, næringsliv og andre aktuelle parter. 

Kontakt

Susanne Lützenkirchen
Overingeniør luftkvalitet
Susanne.lutzenkirchen@bym.oslo.kommune.no
+47 95266634