Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er partner i URBANITY. Kristiansand kommune ønsker å sikre at innbyggerne har god luftkvalitet. Kommunen håper at mikrosensorer kan brukes for å få bedre oversikt over luftforurensningssituasjonen, som kan hjelpe kommunen med dette arbeidet.

URBANITY-prosjektet vil bidra til dette ved at kommunen får økt kunnskap om bruk av mikrosensorer som måler luftforurensning, og bruk av data fra mikrosensorer.

Det er plassert ut flere sensorer i sentrale deler av Kristiansand for måling av luftforurensning. 19 sensorer er plassert ut som del av iFLINK prosjektet (https://iflink.nilu.no/) som nå er videreført med dette prosjektet.

Det brukes også flere sensorer i prosjektet NordicPATH (https://nordicpath.nilu.no/), og i dette prosjektet er det innbyggerne som måler luftforurensning med sensorer.

Kontakt

Solvor Berntsen Stølevik
Miljø- og klimarådgiver v/Miljøvernenheten
solvor.stolevik@kristiansand.kommune.no
+47 952 27 301