Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er partner i URBANITY. Kristiansand kommune ønsker å sikre at innbyggerne har god luftkvalitet. Kommunen håper at mikrosensorer kan brukes for å få bedre oversikt over luftforurensningssituasjonen, som kan hjelpe kommunen med dette arbeidet.

Prosjektet URBANITY vil bidra til dette ved at kommunen får økt kunnskap om bruk av mikrosensorer som måler luftforurensning, og bruk av data fra mikrosensorer.

Det er plassert ut flere sensorer i sentrale deler av Kristiansand for måling av luftforurensning. 19 sensorer er plassert ut som del av iFLINK prosjektet (https://iflink.nilu.no/) som nå er videreført med dette prosjektet.

Det brukes også flere sensorer i prosjektet NordicPATH (https://nordicpath.nilu.no/), og i dette prosjektet er det innbyggerne som måler luftforurensning med sensorer.

Kontakt

Solvor Berntsen Stølevik
Miljø- og klimarådgiver v/Miljøvernenheten
solvor.stolevik@kristiansand.kommune.no
+47 952 27 301