Testing av trafikksensorer til Urbanity prosjektet

Bli medNå er sensorene mottatt, og før de kan utleveres til innbyggere må de testes. Dermed skal de monteres på en lokal målestasjon for en stund for å måle driftssikkerheten deres. Det er viktig å ha gode verktøy når man ønsker å forstå et komplekst problem som forurensning i byrommet.  

Urbanity ønsker å bruke teknologi for å forstå lokale byrom gjennom å måle forurensninger, deriblant trafikk, luft og støy. For å gjøre dette vil man bruke sensorer fra ulike produsenter. En innovativ er å invitere innbyggere til å overvåke byrommet gjennom å montere en sensor på boligen sin. Ved å betrakte innbyggere som en verdifull aktør og ressurs kan man forstå hvordan forurensning påvirker innbyggere.  

Urbanity vil måle luftkvaliteten i 3 norske byer som Oslo, Kristiansand og Bergen. Kunne du tenke deg å montere en sensor på din bolig eller delta i idéverksteder? Meld deg på her.

Vi gleder oss til å dele ut sensorer til innbyggere og starte Urbanity prosjektet.  

Sensor fra Telraam plassert i vinduet med fri utsikt til gaten. Denne sensorer teller hvor mange trafikanter som passerer.
En Telraam sensor med en hette til pynt. Denne pynten dekker ikke til sensorens kamera for å gi fri utsikt til gaten.