Testing av trafikksensorer

I Urbanity skal vi finne ut om det går an å integrere innbyggeres engasjement i beslutningsprosesser knyttet til bymiljø på en meningsfull måte. I denne sammenheng inviterer vi innbyggere i Bergen, Kristiansand og Oslo til å måle trafikk i sitt nærområde med sensorer.

Forskere og kommene skal sammen identifisere egnede områder. Samtidig har vi begynt å teste trafikksensorer som skal brukes for å måle miljøet.

Sensor fra Telraam plassert i vinduet med fri utsikt til gaten. Denne sensorer teller hvor mange trafikanter som passerer.
En Telraam sensor med en hette til pynt. Denne pynten dekker ikke til sensorens kamera for å gi fri utsikt til gaten.
Sensor fra Telraam plassert i vinduet med fri utsikt til gaten. Denne sensorer teller hvor mange trafikanter som passerer.
En Telraam sensor med en hette til pynt. Denne pynten dekker ikke til sensorens kamera for å gi fri utsikt til gaten.