Urbanity - Urban Living Lab

URBANITY vil bruke innovative prosesser basert på deltakende design og folkeforskning som drivkraft i overgang til bærekraftige byer med sikte på å skape produkter og tjenester for å øke bruken av bærekraftige transportformer.
URBANITY vil sette opp Urban Living Labs (ULL) for å samle miljødata ved hjelp av moderne teknologi og eksperimentere med innovative prosesser som å involvere innbyggerne i å designe bærekraftig mobilitet i nabolaget. Første omgang med sensormålinger vil foregå i sommeren 2023 og avsluttes høsten. Du finner mer informasjon hvor ULLen vil foregå i din by nederst.
Vi tar sikte på å engasjere nabolag i å designe menneskesentrerte bærekraftige mobilitetstjenester for å redusere luftforurensning og fremme klimanøytrale byer og fremme langsiktig bærekraft på lokalt og nasjonalt nivå. For å sikre en gjennomsiktig og meningsfull samhandling for både borgere og urbanitetsinteressenter, vil en brukeropplevelse av ULL bli designet for den deltakende borgeren.
Gjennom ULLs (Urban Living Labs) vil Urbanity skape en arena i tre norske byer, med offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere, for å eksperimentere med bruk av innovative teknologier for bedre miljøovervåking og kartlegging, men med et “menneskelig” perspektiv i tankene, noe som fremkaller folks fantasi, kreativitet og engasjement. Mer informasjon vil bli detaljert i ULL-prosjektets intervensjonsfaser.
For å samle innsikt om transport og mobilitet fra et bredt spekter av borgere, vil prosjektet bruke observasjoner, intervjuer, workshops og deltakende nettbaserte verktøy (f.eks. Maptionnaire, Folketråkk) for å kartlegge verdier, holdninger, behov, praksis og vaner for ulike befolkningsgrupper i forhold til mobilitet. Basert på resultatene vil det bli foreslått flere løsninger og tiltak i tjenester og systemer som fremmer sosial handling for bærekraftig mobilitet. Resultatet av Urban Living Labs er miljøovervåking av et forhåndsbestemt byrom gjennom utvalgte borgere som er vert for sensorer og stasjonære sensorer. Samskaping av tjenester og / eller systemer relatert til nye temaer for bærekraft og transport vil skje gjennom aktiv innbyggerdeltakelse i både hosting sensorer og workshop deltakelse.
 
Hensikten med Urban Living Lab er å definere riktig intervensjon der innbyggerne kan bruke og nyte byrommet som tidligere ble delt med biltrafikken. For å vise URBANITY-resultater, vil prosjektet lage en ULL-popup, med plass til å vise resultater og eksperimentere i hver b

Oslo Urban Living Lab

Som en del av arbeidet for et bilfritt byliv i Oslo vil deler av Grønlands gater være midlertidig stengt for biltrafikk frem til høsten 2023. Samtidig gjennomføres ulike trivselstiltak, slik at det blir tyngre og mer behagelig å bo i denne bydelen som ofte opplever støy og luftforurensning på grunn av uteliv og gjennomgangstrafikk.

I URBANITY-prosjektet skal vi se nærmere på hva disse tiltakene har med luftkvalitet og trafikk i Grønlands gater å gjøre. Vi vil også se på hvordan de har blitt innlemmet i livene til menneskene som bor, jobber eller pendler gjennom området.

Bergen Urban Living Lab

Som en del av arbeidet for et bilfritt byliv i Oslo vil deler av Grønlands gater være midlertidig stengt for biltrafikk frem til høsten 2023. Samtidig gjennomføres ulike trivselstiltak, slik at det blir tyngre og mer behagelig å bo i denne bydelen som ofte opplever støy og luftforurensning på grunn av uteliv og gjennomgangstrafikk.

I URBANITY-prosjektet skal vi se nærmere på hva disse tiltakene har med luftkvalitet og trafikk i Grønlands gater å gjøre. Vi vil også se på hvordan de har blitt innlemmet i livene til menneskene som bor, jobber eller pendler gjennom området.

Kristiansand Urban Living Lab

I Kristiansand planlegges og gjennomføres det jevnlig endringer som påvirker trafikksituasjonen. Eksempler er boligutbygging og transformasjon av områder på Lund og forslag til bomstasjoner på broene i Lund og Oddernes. Området Lund og Kvadraturen er av stor interesse på grunn av broforbindelsene der det er planlagt en bomstasjon.

I prosjektet URBANITY skal vi se nærmere på hva dette betyr for luftkvaliteten og hvordan den forholder seg til transportvanene til områdets beboere.