Vicotee

Vicotee er et IoT selskap som har fokus på miljøet vi befinner oss i, både innendørs og utendørs. Vicotee leverer løsninger til bl.a bygg, hvor fokuset er å måle innemiljøet – temperatur, fuktighet, VOC, CO2, trykk, lydnivå, lysnivå. Vi gjør dette for å skape et sunt og godt innemiljø hvor man kan leve og jobbe.

people, group, friends-2569234.jpg

Vicotee leverer også flere løsninger for Vann & Avløp, hvor vår rolle er å måle og detektere unormaliteter i vannstand, kloakk, sandfang, oversvømmelse, lekasjer o.l
Vicotee har også levert partikkelsensorer som er plassert rundt i Drammen sentrum. Disse sensorene måler PM2.5, PM10 og NOx.

I URBANITY-prosjektet skal Vicotee se på tekniske løsninger. Vår oppgave vil være å knytte sammen sensornettverk gjennom NBIoT som blir levert av Telenor. Vicotee sin plattform, Aurora, gjør det mulig å koble seg mot alle type sensorer, og samle dataene i en cloud løsning.

Vicotee har i det tidligere iFLINK-prosjektet utviklet og installert mikrosensorer rundt i Drammen sentrum.

Kontakt

Richard Evje Pettersen
CTO/Co-Founder
richard.pettersen@virinco.com
+ 47 926 33 896