Den fullstendige prosjektplanen (på engelsk) kan lastes ned her.