Testing av trafikk-sensorer

I URBANITY skal vi finne ut om det går an å integrere innbyggernes engasjement i beslutningsprosesser knyttet til luftkvalitet, utslippsreduksjon av klimagasser og luftforurensning samt bærekraftig mobilitet på en meningsfull måte. I denne sammenheng skal vi involvere innbyggere i Bergen, Kristiansand og Oslo i å måle trafikk i noen utvalgte byområder. Forskerne og kommunene skal sammen identifisere egnete områder. Samtidig […]