I URBANITY skal vi finne ut om det går an å integrere innbyggernes engasjement i beslutningsprosesser knyttet til luftkvalitet, utslippsreduksjon av klimagasser og luftforurensning samt bærekraftig mobilitet på en meningsfull måte. I denne sammenheng skal vi involvere innbyggere i Bergen, Kristiansand og Oslo i å måle trafikk i noen utvalgte byområder.

Forskerne og kommunene skal sammen identifisere egnete områder. Samtidig har vi begynt å teste sensorene vi skal bruke for å måle trafikken. Sensorene er fra firmaet Telraam og skal gi en indikasjon hvor mange trafikanter (biler/lastebiler/busser/sykler/fotgjengere) som passerer. Vi har allerede testet to sensorer i Oslo, og vil snart installere 20 til i alle de tre byene som deltar.  

Vil du vite mer om URBANITY og hva vi driver med? Følg med på sosiale medier.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *